Free Library Vectors, 18,000+ Images in AI, EPS format

ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1. อาจารย์ ยืมได้ 5  เล่ม : 1 เดือน
2. นักเรียน-นักศึกษา ยืมได้ 3 เล่ม : 7 วัน
3. นิตยสารฉบับปลีก ยืมได้ 3 ฉบับ : 7 วัน
4. หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับเย็บเล่ม :  ยืมได้เฉพาะถ่ายเอกสาร
5. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม กลุ่มละ 1ชั่วโมง

มารยาทการใช้ห้องสมุด
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ก่อนเข้าห้องสมุดฝากสิ่งของในชั้นหน้าห้องสมุด ไม่รับฝากของมีค่า
3. ห้ามรับประทานอาหาร ขนม หรือสูบบุหรี่ในห้องสมุด
4. ไม่ขีดเขียน ฉีก หรือขโมยสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด ในกรณีขโมยจะถูกทำโทษให้พักการเรียน  1 ภาคการศึกษา
5. ไม่ส่งเสียงดัง ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ หรือก่อความไม่สงบ อันจะเป็นการรบกวนผู้ใช้  ห้องสมุดด้วยกัน
6. เมื่อเลิกใช้หนังสือแล้ว ควรนำหนังสือไว้บนโต๊ะที่จัดไว้ และเลื่อนเก้าอี้ให้ชิดขอบโต๊ะ ให้เรียบร้อย
7. ก่อนออกจากห้องสมุดควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ/สมุด และสิ่งของที่จะนำออกจาก  ห้องสมุด

admin

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *